Odchudzanie a test obciążeń

Zanim zaczniemy stosowanie diety odchudzającej, warto przekonać się, w jakim stanie jest nasz organizm. Szczególnie skutecznym sposobem

jest tak zwany Test Obciążeń, opracowany przez doktora Reinholda Volla w latach pięćdziesiątych XX wieku, oparty o metodę elektroakupunktury.

Test składa się z trzech części – podczas pierwszej sprawdzane jest ogólne funkcjonowanie organizmu i jego narządów. Druga część to właściwy test obecności obciążeń organizmu, takich jak toksyny, pasożyty, szkodliwe bakterie, problemy z trawieniem oraz przyswajaniem minerałów czy tolerancją glutenu, alergie. Trzecia część podsumowuje ogólny stan pacjenta i ustala dalszą terapię, wskazówki i zalecenia.

Cały test trwa z reguły niecałą godzinę.